25.10.10

ಸಂತೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ
ಕಡಲಕಿನಾರೆಯ
ಬಾನ ಸಂತೆಯ ತುಂಬ
ಹರಡಿವೆ ಕನಸು
ಕನಸುಕೊಳ್ಳಲು ಗಿರಾಕಿಗಳೋ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು...

ಮರಳಾಟವಾಡುವ ಚಿಣ್ಣರು
ಚೆಂಡಾಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ
ಯುವಕರು
ಪ್ರಿಯತಮನ ತೆಕ್ಕೆಯ
ಸುಖವುಣ್ಣುವ ಹುಡುಗಿ
ಬಂಡೆಯಾಗಿಯೇ
ಕುಳಿತ ವಿರಹಿ
ವಿರಕ್ತ ಯೋಗಿಯಂತೆ
ನೆಟ್ಡಗೆ ಕುಳಿತ
ನಾಯಿ...

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸುಗಳು
ಬೇಕು..
ಬಣ್ಣದ ಕನಸು,
ಚೆಂದದ ಕನಸು...

ಇಲ್ಲಿ
ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ
ಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಪಾಲು
ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು, ಪಡೆದುಕೊಂಡಷ್ಟು !


pic courtesy: cbc news
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...