14.11.12

ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಲುಕುಗಳು

ದೀಪಾವಳಿಯ ಮರುದಿನ
ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ
ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದ
ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೇ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾತ ಜೋಪಾನವಾಗಿ
ತಂದು ಮಡಚಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದ..ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲೋಕ
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಢಂ ಡಮಾರ್‌ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು
ಅರಳುಕಂಗಳಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯ
ಪುಟಾಣಿಗಳು
ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿದ್ದ ಉರಿದ
ರಾಕೆಟ್‌ ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು!ಕತ್ತಲು ದೂರವಾಗಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಲುದೀಪ
ಹಚ್ಚಿದೆ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳನ್ನು
ಬೆಳಗಿಸಿದೆ,
ದೀಪವಾರಿಸಿ
ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ
ಕಿಟಿಕಿ ಹೊರಗೆ
ಮಿಂಚುಹುಳಗಳು ಮಿನುಗಿದವು
ದೀಪಾವಳಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದವು
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...