16.2.12

ಮೂರು ಮಾತು

ಚಳಿಯ ರಾತ್ರಿ
ಭಗ್ಗನೆ ಉರಿಯುವ
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ..
ಎದೆ ಢವಗುಡುತ್ತದೆ,
ಮನಸು ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಡಗುದಾಣ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ
ಮೌನ ಕತ್ತು ಹಿಚುಕಿ
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮಾತನ್ನು!
-----------------------------
ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲಾಗಿ
ಮತ್ತಿನ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ
ಹುದುಗಿಹೋಗಿದ್ದಾಗ
ನಿನ್ನ ಪಿಸುಮಾತು
ಮಾರ್ದನಿಸಿತು
ಎದೆಯ ಪಡುಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ
-----------------------------
ಮಾತುಗಳಿಗೇನು
ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ತಣ್ಣೀರೆರಚಿ
ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಂಟಪಕಟ್ಟಿ
ಹುಸಿ ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ
ಮರೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ
ಮನಸು ಮಾತ್ರ
ಮಾತಿನ ಅರ್ಥದ ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯದೆ
ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...