17.4.10

ಬಿಸಿಲಿನ ಹನಿಗಳು

ಕಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದ ಎರಡು ಕಣ್ಣೀರ
ಹನಿಗಳು
ನನ್ನ ಹೃದಯದ
ನೋವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗದೆ
ಮರೆಯಾದವು

*******

ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲೆಂದು
ಬೈಯಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ
ನೆರಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲು
ಬಯಲಿನ
ಮರದ ಚೆಲುವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು
ಅದುವೇ..
ನೀನಿಲ್ಲದ ಇರುಳಿನ
ತಾಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೇಗೆ ಏನೇನಲ್ಲ
ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದೂ ಬಿಸಿಲೇ !

******

ಬಿಸಿಲಿಗಿಂತ
ನೆರಳೇ ಲೇಸೆಂದು
ಬಂಡೆಯ ಮರೆಗೆ
ಸರಿದ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು
ಬಲುಹಸಿದ ಹದ್ದು
ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು !


ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:
www.flickr.com/photos/hirotokyo/4080312692/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...