18.11.08

ಅರಳಿ ನಿಂತ ತಾವರೆಗೆ.....

ಕೆಂದಾವರೆಗೆ
ಕೆಸರುಕೆರೆಯ
ಸಹವಾಸವೇಕೆ?
ಪ್ರೇಮವೇ
ಪ್ರೀತಿಯೇ
ಗೆಳೆತನವೇ?
ಅಥವಾ...
ಹೆಣ್ಣು
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ,
ತಾರುಣ್ಯ ಕಳೆದು
ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ
ಹಾಗೆ
ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೋ
ಚೆಂದದ ಯುವತಿಯರ
ಮುಡಿಗೋ ಹೋಗುವ ಈ
ತಾವರೆಗೆ
ಕೆರೆಯೊಂದು
ತಾಯಿಮನೆಯೇ?!
ಸುವಾಸನೆಬೀರುವ
ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೆಸರಕೆರೆಯಲ್ಲಿರಲು
ತುಸುವೂ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ
ಮನುಜರೊಳಗೆ
ಮಾತ್ರ ಈ ಭೇದವೇಕೆ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೊಂದು
ಹೆಸರು ಯಾಕೆ?

ಕಮಲದಳ-೧

ನನ್ನೆದೆಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ
ಇದುವರೆಗೆ ಬೀಜವಾಗಿಯೇ
ಉಳಿದಿದ್ದ ತಾವರೆಯ
ಗಿಡವೊಂದು ಅರಳಿ
ನಿಂತು ನಗತೊಡಗಿದೆ
ಕಮಲದಳ-೨

ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಿಗೆ
ಪರಿಮಳವೆಲ್ಲ
ತೊಳೆದುಹೋಗಿ
ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೆಂದಾವರೆಯ
ನೋಡಿದ
ಕೊಳದ ಕಪ್ಪೆ ನಸುನಕ್ಕಿತು!

3 comments:

sunaath said...

ಕಮಲದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ,ಕವನವೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತಲಾ ಭಂಡಿ said...

ವೇಣು ವಿನೋದ್ ಅವರೆ...

"ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೆಸರಕೆರೆಯಲ್ಲಿರಲು
ತುಸುವೂ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ
ಮನುಜರೊಳಗೆ
ಮಾತ್ರ ಈ ಭೇದವೇಕೆ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೊಂದು
ಹೆಸರು ಯಾಕೆ?"

ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದವು.

ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti said...

ಕಪ್ಪೆಗೇನು ಗೊತ್ತು ಕೆಂದಾವರೆಯ ದುಃಖ?

ಕವನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರಗಳು- ಕೆನ್ನೈದಿಲೆಯವು. ತಾವರೆಗಳಲ್ಲ.

ತಾವರೆಯೆಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಎಲೆ ಉರುಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೂವುನ ಎಸಳೂ ತುಸು ಉರುಟು, ಚೂಪಾದ ತುದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...