21.9.06

ನೀನು ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ!

ನನ್ನಿಂದ ನೀನು
ದೂರವಾಗಿಲ್ಲ..
ದೂರವಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಎಂದು ನೀ ಹೇಳಿದರೂ
ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ,
ಯಾಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಕಂಬನಿಗಳಿನ್ನೂ
ನಿಂತಿಲ್ಲ!

4 comments:

Soni said...

ee kavite yarigoskara? very nice one!! adre Kambani part sadening!!

VENU VINOD said...

soni: joy and grief both part of life alva? adakke E kavithe

Soni said...

Ya you are right venu...nicely composed...

Enigma said...

chennagi mudi bandide

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...