23.6.11

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 263 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ತೋರಿಸುವ ಆ ಮೈಲಿಕಲ್ಲು ಈಗ ಥರಗುಟ್ಟ ತೊಡಗಿದೆ.
ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮೇಲಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಆ ಮೃತ್ಯುರೂಪಿ ತಿರುವಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೈಲಿಕಲ್ಲದು.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...