29.9.13

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಓ ದೇವರೇ
ನೀನು ದೇವರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ
ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದುಬಿಡು!

ಅದುಮಿದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ 
ಜಿಗಿವ ಮನಸುಕೊಡು

ಆಕ್ರೋಶದ ಧಗೆ
ಮನದೊಳಗೆ ಭುಗಿ
-ಲೆದ್ದರೂ ಹಗೆ ತೀರಿಸದ
ಮನೋನಿಗ್ರಹ ನೀಡು

ಲಾಲಿತ್ಯದ ಮಧುರಾಲಾಪಕ್ಕೆ
ಮನಸೋತರೂ ನಾನು 
ನಾನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು

ಬದುಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಬರಿದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ತಲೆಭಾರವಾದಾಗ
ಹೆಗಲುಕೊಡು!

2 comments:

sunaath said...

ಇದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ! ಅಡಿಗರ ‘ಪ್ರಭೂ, ಪರಾಕು ಪಂಪನ್ನೊತ್ತಿಯೊತ್ತಿ..’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

Anonymous said...

mounakanive.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...